Općinski sud u Šibeniku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 9.282 8.946 8.789 9.443
2018. 9.443 7.120 8.122 8.466
2019. 8.505 11.142 12.117 9.805
2020. 9.805 10.242 8.970 11.098
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 26 10 36 37
2018. 26 12 38 38
2019. 34 13 47 45
2020. 34 15 49 48
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 98,25% 392 242 238
2018. 114,07% 380 187 214
2019. 108,75% 295 248 269
2020. 87,58% 452 213 187
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 113 144 172 85 0,90%
2018. 85 195 193 87 1,03%
2019. 87 238 220 105 1,29%
2020. 105 299 271 133 1,20%