Županijski sud u Splitu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 3.905 9.682 10.963 2.626
2021. 2.626 9.187 9.543 2.188
2022. 2.188 9.238 8.510 2.916
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 35 18 53 54
2021. 35 18 53 54
2022. 41 19 60 59
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 113,23% 87 181 205
2021. 103,88% 84 172 178
2022. 92,12% 125 158 145
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na poèetku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 216 620 626 210 8,00%
2021. 210 587 617 180 8,23%
2022. 180 539 520 201 6,89%