Trgovački sud u Rijeci

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 2.453 2.542 2.962 2.032
2018. 2.032 2.775 2.799 2.008
2019. 2.008 2.320 2.696 1.633
2020. 1.633 1.593 1.918 1.310
2021. 1.310 2.006 2.065 1.249
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 11 5 16 14
2018. 11 5 16 15
2019. 10 4 14 14
2020. 10 4 14 14
2021. 11 3 14 14
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 116,52% 250 182 212
2018. 100,86% 262 185 187
2019. 116,21% 221 166 193
2020. 120,40% 249 114 137
2021. 102,94% 221 143 148
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 14 11 20 12 0,59%
2018. 12 20 22 10 0,50%
2019. 10 21 24 7 0,43%
2020. 7 45 38 14 1,07%
2021. 14 39 36 15 1,20%