Općinski sud u Splitu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 31.999 28.708 31.413 29.374
2018. 29.374 25.666 27.365 27.762
2019. 27.884 24.366 20.972 27.477
2020. 27.477 24.283 21.056 30.958
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 99 48 147 138
2018. 96 48 144 143
2019. 84 46 130 122
2020. 83 47 130 125
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 109,42% 341 208 228
2018. 106,62% 370 180 192
2019. 86,07% 478 200 172
2020. 86,71% 537 194 168
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 1.638 1.555 1.759 1.434 4,88%
2018. 1.434 1.451 1.640 1.245 4,48%
2019. 1.245 1.064 1.072 1.009 3,67%
2020. 1.009 938 843 1.104 3,57%