Općinski sud u Rijeci

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 19.710 19.655 21.234 18.416
2018. 18.416 18.427 19.558 17.336
2019. 17.373 22.110 19.465 22.310
2020. 22.310 19.642 16.392 25.503
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 66 27 93 97
2018. 66 26 92 92
2019. 69 22 91 87
2020. 65 22 87 84
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 108,03% 317 203 219
2018. 106,14% 324 200 213
2019. 88,04% 418 254 224
2020. 83,45% 568 234 195
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 433 881 856 458 2,49%
2018. 458 815 920 353 2,04%
2019. 353 484 416 245 1,48%
2020. 245 494 446 293 1,15%