Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 1.412 5.040 4.545 1.907
2018. 1.907 6.026 5.171 2.762
2019. 2.762 6.331 5.770 3.324
2020. 3.324 5.835 6.312 2.847
2021. 2.847 5.455 6.330 2.111
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 23 16 39 36
2018. 23 16 39 38
2019. 22 24 46 45
2020. 20 25 45 44
2021. 20 22 42 43
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 90,18% 153 140 126
2018. 85,81% 195 161 138
2019. 91,14% 210 141 128
2020. 108,17% 165 133 143
2021. 116,04% 122 128 149