Općinski sud u Zlataru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 3.711 6.450 6.568 3.583
2021. 3.583 9.123 8.740 4.058
2022. 4.058 7.582 8.668 4.379
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 25 5 30 30
2021. 24 6 30 29
2022. 24 6 30 29
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 101,83% 199 219 223
2021. 95,80% 169 320 307
2022. 114,32% 184 266 304
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 40 84 91 33 0,92%
2021. 33 111 100 44 1,08%
2022. 44 108 121 31 0,71%