Općinski sud u Zlataru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 3.321 6.795 6.877 3.711
2020. 3.711 6.450 6.568 3.583
2021. 3.583 9.123 8.740 4.058
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 25 5 30 29
2020. 25 5 30 30
2021. 24 6 30 29
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 101,21% 197 238 241
2020. 101,83% 199 219 223
2021. 95,80% 169 320 307
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 57 63 80 40 1,08%
2020. 40 84 91 33 0,92%
2021. 33 111 100 44 1,08%