Općinski sud u Đakovu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 0 3,497 3,134 1,528
2020. 1.528 3.461 3.314 1.656
2021. 1.656 5.269 4.934 2.005
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 14 4 18 17
2020. 14 4 18 18
2021. 13 4 17 17
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 89,62% 178 206 184
2020. 95,75% 182 192 184
2021. 93,64% 148 310 290
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 0 12 13 5 0,39%
2020. 5 16 19 2 0,12%
2021. 2 15 13 4 0,20%