Općinski sud u Velikoj Gorici

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 3.594 5.189 4.853 3.943
2021. 3.943 6.589 5.888 4.682
2022. 4.682 6.623 7.512 4.171
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 20 8 28 23
2021. 20 9 29 27
2022. 20 7 27 25
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 93,52% 297 226 211
2021. 89,36% 290 244 218
2022. 113,42% 203 265 300
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 25 71 61 35 0,89%
2021. 35 52 51 60 1,28%
2022. 60 118 229 56 1,34%