Vrhovni sud Republike Hrvatske

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 17.104 8.815 9.776 17.444
2018. 17.444 8.762 11.280 14.926
2019. 14.926 8.172 9.129 13.967
2020. 13.967 8.265 9.509 12.723
2021. 12.723 8.662 10.019 11.361
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 38 9 47 71
2018. 41 19 60 86
2019. 39 25 64 80
2020. 38 24 62 78
2021. 37 25 62 74
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 110,90% 651 124 138
2018. 128,74% 483 102 131
2019. 111,71% 558 102 114
2020. 115,05% 488 106 122
2021. 115,67% 414 117 135