Općinski sud u Dubrovniku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 7.877 7.484 6.797 8.494
2020. 8.494 7.501 7.135 8.837
2021. 8.837 9.089 8.709 9.249
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 32 5 37 31
2020. 31 5 36 31
2021. 31 5 36 31
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 90,82% 456 220 200
2020. 95,12% 452 214 204
2021. 95,82% 388 260 249
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 355 243 267 264 3,11%
2020. 264 251 249 266 3,01%
2021. 266 236 266 237 2,56%