Općinski sud u Dubrovniku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 8.494 7.501 7.135 8.837
2021. 8.837 9.089 8.709 9.249
2022. 9.249 9.201 9.850 8.881
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 31 5 36 31
2021. 31 5 36 31
2022. 29 6 35 33
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 95,12% 452 214 204
2021. 95,82% 388 260 249
2022. 107,05% 329 283 303
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 264 251 249 266 3,01%
2021. 266 236 266 237 2,56%
2022. 237 165 186 217 2,44%