Općinski sud u Sesvetama

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 0 8.111 7.942 5.621
2020. 5.621 7.459 7.147 5.917
2021. 5.917 8.731 8.266 6.391
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 22 5 27 26
2020. 22 6 28 27
2021. 23 7 30 30
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 97,92% 258 312 305
2020. 95,82% 302 276 365
2021. 94,67% 282 296 280
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 0 61 124 132 2,81%
2020. 132 78 114 96 1,62%
2021. 96 87 89 92 1,44%