Općinski sud u Rijeci

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 17.373 22.110 19.465 22.310
2020. 22.310 19.642 16.392 25.503
2021. 25.503 24.264 18.361 31.535
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 69 22 91 87
2020. 65 22 87 84
2021. 68 22 90 88
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 88,04% 418 254 224
2020. 83,45% 568 234 195
2021. 75,67% 627 276 209
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 353 484 416 245 1,10%
2020. 245 494 446 293 1,15%
2021. 293 588 480 412 1,31%