Općinski sud u Rijeci

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 22.310 19.642 16.392 25.503
2021. 25.503 24.264 18.361 31.535
2022. 31.535 21.233 24.016 29.389
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 65 22 87 84
2021. 68 22 90 88
2022. 67 19 86 86
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 83,45% 568 234 195
2021. 75,67% 627 276 209
2022. 113,11% 447 247 279
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 245 494 446 293 1,15%
2021. 293 588 480 412 1,31%
2022. 412 441 502 363 1,24%