Trgovački sud u Dubrovniku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017.        
2018.        
2019. 0 662 775 714
2020. 714 490 675 529
2021. 529 730 791 468
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017.        
2018.        
2019. 4 0 4 4
2020. 4 0 4 4
2021. 4 0 4 4
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017.        
2018.        
2019. 117,07% 336 166 194
2020. 137,76% 286 123 169
2021. 108,36% 216 183 198
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017.          
2018.          
2019. 0 4 8 9 1,26%
2020. 9 16 16 9 1,70%
2021. 9 116 106 19 4,06%