Upravni sud u Rijeci

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 912 1.950 2.092 770
2021. 770 1.920 1.998 692
2022 692 1.759 2.016 435
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 9 3 12 11
2021. 9 2 11 10
2022. 8 3 11 11
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 107,28% 134 177 190
2021. 104,06% 126 192 200
2022. 114,61% 79 160 183