Općinski sud u Crikvenici

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 0 5.354 5.049 6.471
2020. 6.471 4.827 4.443 6.826
2021. 6.826 5.627 5.011 7.500
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 18 9 27 25
2020. 16 10 26 25
2021. 16 9 25 25
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 94,30% 468 214 202
2020. 92,04% 561 193 178
2021. 89,05% 546 225 200
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 0 117 148 145 3,93%
2020. 145 186 161 170 2,49%
2021. 170 147 127 187 2,49%