Općinski sud u Čakovcu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 3.369 6.489 6.263 3.582
2021. 3.582 8.058 7.759 3.898
2022. 3.898 7.390 8.619 3.059
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 17 7 24 24
2021. 19 6 25 25
2022. 19 7 26 26
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 96,52% 209 270 270
2021. 96,29% 183 322 310
2022. 116,63% 130 284 332
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 21 46 46 21 0,59%
2021. 21 44 36 29 0,74%
2022. 29 35 47 17 0,56%