Općinski sud u Čakovcu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 2.284 7.110 6.986 3.369
2020. 3.369 6.489 6.263 3.582
2021. 3.582 8.058 7.759 3.898
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 18 8 26 26
2020. 17 7 24 24
2021. 19 6 25 25
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 98,26% 176 273 269
2020. 96,52% 209 270 261
2021. 96,29% 183 322 310
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 27 40 46 21 0,62%
2020. 21 46 46 21 0,59%
2021. 21 44 36 29 0,74%