Upravni sud u Splitu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 1.438 4.216 4.254 1.399
2021. 1.399 5.190 5.079 1.508
2022. 1.508 4.522 4.797 1.233
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 14 3 17 16
2021. 14 3 17 17
2022. 13 2 15 15
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 100,90% 120 264 266
2021. 97,86% 108 305 299
2022. 106,08% 94 301 320