Trgovački sud u Osijeku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 1.709 1.730 2.203 1.579
2021. 1.579 2.173 2.770 1.042
2022. 1.042 1.514 2.008 649
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 13 2 15 14
2021. 14 4 18 17
2022. 14 4 18 17
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 127,34% 262 124 157
2021. 127,47% 137 128 163
2022. 132,63% 118 89 118
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 5 56 59 2 0,13%
2021. 2 47 43 6 0,58%
2022. 6 15 19 5 0,77%