Općinski sudovi

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 267.335 351.552 308.305 310.255
2021. 310.255 426.724 370.748 367.961
2022. 378.157 402.550 450.975 329.720
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 1.015 377 1.392 1.323
2021. 1.019 356 1.375 1.326
2022. 1.006 372 1.378 1.323
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 87,70% 367 266 233
2021. 86,88% 362 322 280
2022. 112,03% 267 304 341
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 6.082 6.889 6.756 6.215 2,00%
2021. 6.215 6.428 6.731 6.092 1,66%
2022. 6.092 5.818 6.512 5.593 1,70%