Općinski sud u Gospiću

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 2.680 3.686 3.485 3.368
2020. 3.368 4.337 3.365 4.320
2021. 4.320 4.599 3.760 5.162
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 11 2 13 12
2020. 10 2 12 11
2021. 11 1 12 12
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 94,55% 353 307 290
2020. 77,59% 469 394 306
2021. 81,76% 501 383 313
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 75 63 52 86 2,55%
2020. 86 118 85 119 2,75%
2021. 119 68 87 101 1,96%