Općinski sud u Gospiću

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 3.368 4.337 3.365 4.320
2021. 4.320 4.599 3.760 5.162
2022. 5.162 4.689 4.671 5.316
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 10 2 12 11
2021. 11 1 12 12
2022. 11 2 13 13
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 77,59% 469 394 306
2021. 81,76% 501 383 313
2022. 99,62% 415 361 359
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 86 118 85 119 2,75%
2021. 119 68 87 101 1,96%
2022. 101 70 82 90 1,69%