Općinski sud u Bjelovaru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 4.053 11.627 11.188 6.182
2020. 6.182 11.579 9.734 7.990
2021. 7.990 15.215 13.776 9.327
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 32 7 39 39
2020. 32 7 39 37
2021. 30 7 37 36
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 96,22% 202 298 287
2020. 84,07% 300 313 263
2021. 90,54% 247 423 383
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 10 38 34 14 0,23%
2020. 14 62 60 16 0,20%
2021. 16 47 41 22 0,24%