Općinski sud u Zadru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 12.486 20.628 15.851 17.462
2021. 17.462 21.220 17.235 21.505
2022. 21.505 20.612 22.661 17.899
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 5 24 74 72
2021. 49 23 72 70
2022. 46 31 77 75
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 76,84% 402 289 222
2021. 81,22% 455 305 248
2022. 109,94% 288 275 302
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 282 665 616 331 1,90%
2021. 331 317 351 307 1,43%
2022. 307 314 340 284 1,59%