Općinski sud u Zadru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 9.613 18.208 16.855 12.486
2020. 12.486 20.628 15.851 17.462
2021. 17.462 21.220 17.235 21.505
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 51 24 75 73
2020. 5 24 74 72
2021. 49 23 72 70
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 92,57% 270 249 231
2020. 76,84% 402 289 222
2021. 81,22% 455 305 248
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 261 404 383 282 2,26%
2020. 282 665 616 331 1,90%
2021. 331 317 351 307 1,43%