Županijski sud u Velikoj Gorici

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 2.157 5.385 5.918 1.625
2021. 1.625 5.478 5.734 1.385
2022. 1.385 5.404 5.164 1.624
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 19 7 26 26
2021. 19 7 26 24
2022. 18 7 25 24
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 109,90% 100 207 228
2021. 104,67% 88 228 239
2022. 95,56% 115 230 220
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 61 290 313 38 2,34%
2021. 38 242 238 45 3,25%
2022. 45 238 220 64 3,94%