Županijski sud u Velikoj Gorici

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 4.042 5.097 5.847 3.292
2018. 3.292 4.783 5.028 2.665
2019. 2.665 5.159 5.668 2.157
2020. 2.157 5.385 5.918 1.625
2021. 1.625 5.478 5.734 1.385
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 19 7 26 25
2018. 18 5 23 23
2019. 19 7 26 24
2020. 19 7 26 26
2021. 19 7 26 24
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 114,71% 206 204 234
2018. 105,12% 193 208 219
2019. 109,87% 139 215 236
2020. 109,90% 100 207 228
2021. 104,67% 88 228 239
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 157 267 355 69 2,10%
2018. 69 297 303 63 2,36%
2019. 63 307 309 61 2,83%
2020. 61 290 313 38 2,34%
2021. 38 242 238 45 3,25%