Općinski sud u Metkoviću

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 0 2.926 2.677 2.356
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 10 2 12 12
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 91,49% 321 244 223
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 0 22 61 28 1,60%