Općinski sud u Metkoviću

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 2.356 2.863 2.490 2.711
2021. 2.711 3.658 3.077 3.296
2022. 3.296 3.673 4.291 2.702
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 10 2 12 12
2021. 9 2 11 11
2022. 11 1 12 12
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 86,97% 397 239 208
2021. 84,12% 391 333 280
2022. 116,83% 230 306 358
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 28 66 65 29 1,07%
2021. 29 41 55 16 0,49%
2022. 16 37 40 14 0,52%