Općinski sud u Novom Zagrebu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 13.588 13.631 15.519 11.675
2018. 11.675 10.796 12.385 10.064
2019. 10.092 15.988 17.529 9.856
2020. 9.856 15.156 14.186 10.822
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 39 13 52 48
2018. 38 12 50 50
2019. 53 11 64 61
2020. 53 13 66 61
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 113,85% 275 284 323 
2018. 114,72% 297 218 250
2019. 109,64% 205 262 287
2020. 93,60% 278 248 233
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 449 374 517 306 2,62%
2018. 306 367 456 217 2,16%
2019. 217 387 391 213 2,43%
2020. 213 328 258 283 2,62%