Županijski sud u Karlovcu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 2.103 3.340 3.811 1.629
2018. 1.629 3.509 3.477 1.657
2019. 1.657 3.151 3.677 1.132
2020. 1.132 3.073 3.272 933
2021. 933 3.392 3.493 897
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 13 3 16 16
2018. 15 2 17 16
2019. 14 2 16 16
2020. 15 1 16 16
2021. 14 1 15 14
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 114,10% 156 209 238
2018. 99,09% 174 219 217
2019. 116,69% 112 197 230
2020. 106,48% 104 192 205
2021. 102,98% 94 226 233
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 181 186 305 62 3,81%
2018. 62 244 231 75 4,53%
2019. 75 196 233 38 3,36%
2020. 38 218 224 32 3,43%
2021. 32 242 209 64 7,13%