Županijski sud u Puli-Pola

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 1.186 4.697 5.168 715
2021. 715 5.188 5.169 752
2022. 752 4.959 4.897 814
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 23 2 25 25
2021. 22 0 22 22
2022. 21 2 23 23
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 110,03% 50 188 207
2021. 99,63% 53 236 235
2022. 98,75% 61 216 213
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 55 247 264 38 5,31%
2021. 38 254 267 26 3,46%
2022. 26 230 229 27 3,32%