Općinski sud u Novom Zagrebu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 9.856 15.156 14.186 10.822
2021. 10.822 16.042 15.378 11.567
2022. 11.567 17.125 21.266 10.133
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 53 13 66 61
2021. 51 11 62 58
2022. 50 13 63 59
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 93,60% 278 248 233
2021. 95,86% 275 279 267
2022. 124,18% 174 293 364
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 213 328 258 283 2,62%
2021. 283 354 368 268 2,32%
2022. 268 315 331 251 2,48%