Općinski sud u Novom Zagrebu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 10.092 15.988 17.529 9.856
2020. 9.856 15.156 14.186 10.822
2021. 10.822 16.042 15.378 11.567
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 53 11 64 61
2020. 53 13 66 61
2021. 51 11 62 58
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 109,64% 205 262 287
2020. 93,60% 278 248 233
2021. 95,86% 275 279 267
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 217 387 391 213 2,16%
2020. 213 328 258 283 2,62%
2021. 283 354 368 268 2,32%