Županijski sud u Sisku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 2.543 3.490 4.099 1.935
2018. 1.935 4.062 4.078 1.921
2019. 1.921 3.766 4.357 1.330
2020. 1.330 4.061 3.901 1.491
2021. 1.491 4.707 4.321 1.647
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 14 2 16 15
2018. 15 2 17 16
2019. 12 1 13 13
2020. 11 2 13 12
2021. 14 2 16 15
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 117,45% 172 233 273
2018. 100,39% 172 254 255
2019. 115,69% 111 290 335
2020. 96,06% 140 338 325
2021. 91,80% 139 314 288
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 100 307 356 51 2,64%
2018. 51 340 346 45 2,34%
2019. 45 258 259 44 3,31%
2020. 44 271 234 81 5,43%
2021. 81 307 303 73 4,43%