Županijski sud u Sisku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 1.330 4.061 3.901 1.491
2021. 1.491 4.707 4.321 1.647
2022. 1.647 4.412 4.062 1.998
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 11 2 13 12
2021. 14 2 16 15
2022. 13 2 15 14
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 96,06% 140 338 325
2021. 91,80% 139 314 288
2022. 92,07% 180 315 290
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 44 271 234 81 5,43%
2021. 81 307 303 73 4,43%
2022. 73 223 226 70 3,50%