Općinski kazneni sud u Zagrebu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 2.838 6.316 5.849 3.305
2020. 3.305 6.981 6.240 4.046
2021. 4.046 7.062 6.037 4.923
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 25 8 33 28
2020. 27 9 36 30
2021. 24 7 31 29
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 92,61% 206 226 209
2020. 89,39% 237 233 208
2021. 85,49% 298 244 208
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 34 28 31 31 0,94%
2020. 31 47 42 36 0,89%
2021. 36 46 46 36 0,73%