Općinski sud u Splitu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 27.884 24.366 20.972 27.477
2020. 27.477 24.283 21.056 30.958
2021. 30.958 31.058 26.520 35.605
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 84 46 130 122
2020. 83 47 130 125
2021. 83 43 126 120
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 86,07% 478 200 172
2020. 86,71% 537 194 168
2021. 85,39% 490 260 222
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 1.245 1.064 1.072 1.009 3,67%
2020. 1.009 938 843 1.104 3,57%
2021. 1.104 740 880 997 2,80%