Općinski sud u Splitu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 27.477 24.283 21.056 30.958
2021. 30.958 31.058 26.520 35.605
2022. 35.605 29.695 32.612 33.576
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 83 47 130 125
2021. 83 43 126 120
2022. 78 46 124 120
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 86,71% 537 194 168
2021. 85,39% 490 260 222
2022. 109,82% 376 248 273
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 1.009 938 843 1.104 3,57%
2021. 1.104 740 880 997 2,80%
2022. 997 791 925 906 2,70%