Županijski sud u Dubrovniku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 1.470 3.185 3.135 1520
2021. 1520 3.255 3.093 1698
2022. 1698 3.238 3.099 1.837
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 13 3 16 15
2021. 12 3 15 14
2022. 12 2 14
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 98,43% 177 220 216
2021. 95,02% 200 241 229
2022. 95,71% 216 240 230
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 29 229 235 23 1,51%
2021. 23 248 188 85 5,01%
2022. 85 199 198 87 4,74%