Županijski sud u Zagrebu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 9.503 16.416 19.621 6.302
2021. 6.302 21.886 20.760 7.458
2022. 7.458 21.798 21.794 7.469
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 93 27 120 114
2021. 87 25 112 107
2022. 85 23 108 101
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 119,52% 117 144 172
2021. 94,86% 131 205 194
2022. 99,98% 125 216 216
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na poèetku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 598 1.505 1.572 531 8,43%
2021. 531 1.637 1.486 684 9,17%
2022. 684 1.292 1.494 484 6,48%