Županijski sud u Zagrebu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 16.969 22.560 25.779 12.675
2018. 12.675 23.707 25.044 11.335
2019. 11.335 21.457 23.291 9.503
2020. 9.503 16.416 19.621 6.302
2021. 6.302 21.886 20.760 7.458
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 98 32 130 120
2018. 98 26 124 118
2019. 98 30 128 126
2020. 93 27 120 114
2021. 87 25 112 107
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 114,27% 179 188 215
2018. 105,64% 165 201 212
2019. 108,55% 149 170 185
2020. 119,52% 117 144 172
2021. 94,85% 131 205 194
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 1.990 2.635 3.452 1.173 9,25%
2018. 1.173 2.614 2.968 819 7,22%
2019. 819 2.067 2.288 598 6,29%
2020. 598 1.505 1.572 531 8,43%
2021. 531 1.637 1.486 684 9,17%