Općinski sud u Bjelovaru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 6.448 10.431 11.909 4.978
2018. 4.978 9.528 10.465 4.046
2019. 4.053 11.627 11.188 6.182
2020. 6.182 11.579 9.734 7.990
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 27 6 33 31
2018. 27 5 32 33
2019. 32 7 39 39
2020. 32 7 39 37
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 114,17% 153 336 384
2018. 109,83% 141 289 317
2019. 96,22% 202 298 287
2020. 84,07% 292 313 263
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 15 54 63 6 0,12%
2018. 6 43 39 10 0,25%
2019. 10 38 34 14 0,30%
2020. 14 62 60 16 0,20%