Općinski sud u Požegi

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 1.713 2.591 2.952 1.351
2018. 1.351 2.877 3.024 1.205
2019. 1.211 3.622 3.585 1.576
2020. 1.576 3.650 3.011 2.252
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 9 2 11 10
2018. 9 2 11 11
2019. 12 3 15 15
2020. 10 3 13 13
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 113,93% 167 259 295
2018. 105,11% 145 262 275
2019. 98,98% 160 241 239
2020. 82,49% 273 281 232
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 3 21 20 4 0,30%
2018. 4 14 11 7 0,58%
2019. 7 31 31 7 0,54%
2020. 7 36 36 7 0,31%