Općinski građanski sud u Zagrebu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 71.475 64.226 65.794 63.226
2018. 63.226 50.463 58.202 50.644
2019. 50.791 48.192 44.698 50.664
2020. 50.664 39.221 38.637 50.839
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 118 90 208 185
2018. 121 84 205 193
2019. 110 79 189 179
2020. 113 91 204 190
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 102,44% 351 347 356
2018. 115,34% 318 262 302
2019. 92,75% 414 270 250
2020. 98,51% 480 207 204
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 6.114 5.131 6.140 5.105 8,07%
2018. 5.105 4.198 5.674 3.629 7,17%
2019. 3.629 2.705 3.476 2.677 5,28%
2020. 2.677 2.149 2.374 2.452 4,82%