Općinski građanski sud u Zagrebu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 50.664 39.221 38.637 50.839
2021. 50.839 50.726 46.269 55.449
2022. 55.449 56.681 62.811 46.824
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 113 91 204 190
2021. 117 79 196 180
2022. 115 81 196 181
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 98,51% 480 207 204
2021. 91,21% 437 282 257
2022. 110,81% 272 314 348
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 2.677 2.149 2.374 2.452 4,82%
2021. 2.452 2.180 2.411 2.277 4,11%
2022. 2.277 1.704 1.980 2.013 4,30%