Općinski sud u Osijeku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 5.016 15.260 11.849 8.371
2020. 8.371 13.748 11.311 10.781
2021. 10.781 19.951 17.012 13.791
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 48 13 61 59
2020. 40 13 53 52
2021. 44 12 56 56
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 77,65% 258 259 201
2020. 82,27% 348 264 218
2021. 85,27% 296 356 304
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 54 78 62 64 0,76%
2020. 64 60 53 71 0,66%
2021. 71 61 63 69 0,50%