Općinski sud u Osijeku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 6.265 13.596 14.574 5.265
2018. 5.265 11.036 11.298 4.999
2019. 5.016 15.260 11.849 8.371
2020. 8.371 13.748 11.311 10.781
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 46 16 62 62
2018. 41 14 55 55
2019. 48 13 61 59
2020. 40 13 53 52
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 107,19% 132 219 235
2018. 102,37% 162 201 205
2019. 77,65% 258 259 201
2020. 82,27% 348 264 218
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 65 64 88 41 0,78%
2018. 41 68 55 54 1,08%
2019. 54 78 62 64 0,86%
2020. 64 60 53 71 0,66%