Općinski sud u Karlovcu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 6.246 9.290 7.862 7.694
2018. 7.694 6.616 7.024 7.330
2019. 7.351 10.050 9.031 9.328
2020. 9.328 10.073 8.697 10.717
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 20 5 25 24
2018. 17 3 20 22
2019. 24 5 29 27
2020. 22 6 28 27
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 84,63% 357 387 328
2018. 106,17% 381 301 319
2019. 89,86% 377 372 334
2020. 86,34% 450 373 322
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 79 127 150 56 0,73%
2018. 56 110 112 54 0,74%
2019. 54 105 85 74 0,95%
2020. 74 141 153 62 0,58%