Trgovački sud u Zagrebu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 20.488 13.415 16.275 16.293
2018. 16.293 12.913 13.202 14.102
2019. 14.102 11.969 13.071 12.033
2020. 12.033 8.629 8.975 11.105
2021. 11.105 10.638 10.291 11.150
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 51 28 79 65
2018. 52 36 88 79
2019. 56 28 84 72
2020. 54 27 81 75
2021. 52 26 78 73
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 121,32% 365 206 250
2018. 102,24% 390 163 167
2019. 109,21% 336 166 182
2020. 104,01% 452 115 120
2021. 96,74% 395 147 142
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 249 173 220 203 1,25%
2018. 203 172 184 191 1,35%
2019. 191 202 175 218 1,81%
2020. 218 258 208 268 2,41%
2021. 268 292 235 327 2,93%