Trgovački sud u Zagrebu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 12.033 8.629 8.975 11.105
2021. 11.105 10.638 10.291 11.150
2022. 11.150 8.289 10.033 9.126
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 54 27 81 75
2021. 52 26 78 73
2022. 53 26 79 71
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 104,01% 452 115 120
2021. 96,74% 395 147 142
2022. 121,04% 332 117 141
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 218 258 208 268 2,41%
2021. 268 292 235 327 2,93%
2022. 327 393 334 387 4,24%