Upravni sud u Osijeku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 931 1.649 1.772 807
2018. 807 1.791 2.058 538
2019. 538 1.611 1.807 342
2020. 342 1.758 1.582 518
2021. 518 1.775 1.776 517
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 7 3 10 10
2018. 7 3 10 10
2019. 7 3 10 10
2020. 6 3 9 8
2021. 6 1 7 6
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 107,46% 166 165 177
2018. 114,91% 95 179 206
2019. 112,17% 69 161 181
2020. 89,99% 120 220 198
2021. 100,06% 106 296 296