Upravni sud u Osijeku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 342 1.758 1.582 518
2021. 518 1.775 1.776 517
2022. 517 1.779 1.73 565
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 6 3 9 8
2021. 6 1 7 6
2022. 6 2 8 8
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 89,99% 120 220 198
2021. 100,06% 106 220 198
2022. 97,30% 119 222 216