Općinski sud u Metkoviću

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 0 2.926 2.677 2.356
2020. 2.356 2.863 2.490 2.711
2021. 2.711 3.658 3.077 3.296
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 10 2 12 12
2020. 10 2 12 12
2021. 9 2 11 11
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 91,49% 321 244 223
2020. 86,97% 397 239 208
2021. 84,12% 391 333 280
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 0 22 61 28 1,60%
2020. 28 66 65 29 1,07%
2021. 29 41 55 16 0,49%