Općinski radni sud u Zagrebu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 4.870 13.489 4.587 13.774
2021. 13.774 17.243 5.926 25.169
2022. 25.169 2.430 13.079 14.525
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 22 0 22 22
2021. 23 4 27 26
2022. 23 3 26 26
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 34,01% 1096 613 209
2021. 34,37% 1550 663 228
2022. 538,23% 405 93 503
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 55 63 49 69 0,50%
2021. 69 63 67 65 0,26%
2022. 65 42 62 45 0,31%