Županijski sud u Rijeci

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 3.669 8.695 8.079 4.286
2018. 4.286 7.492 8.074 3.703
2019. 3.703 8.395 8.082 4.018
2020. 4.018 9.547 8.405 5.160
2021. 5.160 8.155 7.893 5.441
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 34 9 43 41
2018. 33 9 42 41
2019. 31 8 39 38
2020. 31 8 39 39
2021. 32 8 40 39
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 92,92% 194 212 197
2018. 107,77% 167 183 197
2019. 96,27% 181 221 213
2020. 88,04% 224 245 216
2021. 96,79% 252 209 202
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 283 756 809 230 5,37%
2018. 230 647 734 143 3,86%
2019. 143 600 553 190 4,73%
2020. 190 450 401 239 4,63%
2021. 239 511 532 220 4,04%