Općinski sud u Karlovcu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 9.328 10.073 8.697 10.717
2021. 10.717 12.298 10.527 12.565
2022. 12.565 11.300 11.584 10.937
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 22 6 28 27
2021. 22 6 28 27
2022. 21 6 27 26
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 86,34% 450 373 322
2021. 85,60% 436 455 390
2022. 102,51% 345 435 446
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 74 141 153 62 0,58%
2021. 62 107 142 43 0,34%
2022. 43 89 84 52 0,48%