Trgovački sud u Splitu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 4.940 4.035 4.768 4.207
2018. 4.207 3.647 3.991 3.864
2019. 3.864 2.628 3.248 2.417
2020. 2.417 2.429 2.893 1.953
2021. 1.953 2.936 2.653 2.240
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 16 6 22 22
2018. 17 4 21 20
2019. 15 4 19 18
2020. 15 4 19 19
2021. 15 3 18 17
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 118,17% 322 183 217
2018. 109,43% 353 182 200
2019. 123,59% 272 146 180
2020. 119,10% 246 128 152
2021. 90,36% 308 173 156
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 107 57 79 83 1,97%
2018. 83 49 73 59 1,53%
2019. 59 58 49 55 2,28%
2020. 55 205 188 72 3,69%
2021. 72 163 169 69 3,08%