Trgovački sud u Splitu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 2.417 2.429 2.893 1.953
2021. 1.953 2.936 2.653 2.240
2022. 2.240 2.311 2.970 1.578
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 15 4 19 19
2021. 15 3 18 17
2022. 14 3 17 17
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 119,10% 246 128 152
2021. 90,36% 308 173 156
2022. 128,52% 194 136 175
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 55 205 188 72 3,69%
2021. 72 163 169 69 3,08%
2022. 69 263 273 59 3,74%