Županijski sud u Šibeniku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 2.279 2.916 3.243 1.951
2018. 1.951 3.008 3.164 1.795
2019. 1.795 2.807 3.162 1.440
2020. 1.440 3.170 3.358 1.252
2021. 1.252 3.070 3.108 1.231
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 13 4 17 17
2018. 13 3 16 16
2019. 12 4 16 16
2020. 12 4 16 16
2021. 12 4 16 16
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 111,21% 220 172 191
2018. 105,19% 207 188 198
2019. 112,65% 166 175 198
2020. 105,93% 136 198 210
2021. 101,24% 145 192 194
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 99 264 282 81 4,15%
2018. 81 271 293 59 3,29%
2019. 59 216 223 52 3.61%
2020. 52 223 214 61 4,87%
2021. 61 190 185 68 5,52%