Županijski sud u Zadru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 1.648 4.020 4.405 1.262
2021. 1.262 4.329 4.457 1.152
2022. 1.152 4.284 4.258 1.178
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 18 4 22 21
2021. 18 4 22 22
2022. 17 3 20 20
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 109,58% 105 191 210
2021. 102,96% 94 197 203
2022. 99,39% 101 214 213
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 47 314 287 74 5,86%
2021. 74 322 323 73 6,34%
2022. 73 228 222 81 6,88%