Trgovački sud u Rijeci

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 1.633 1.593 1.918 1.310
2021. 1.310 2.006 2.065 1.249
2022. 1.249 1.737 1.981 1.005
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 10 4 14 14
2021. 11 3 14 14
2022. 10 3 13 13
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 120,40% 249 114 137
2021. 102,94% 221 143 148
2022. 114,05% 185 134 152
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 7 45 38 14 1,07%
2021. 14 39 36 15 1,20%
2022. 15 150 158 7 0,70%