Općinski sud u Vinkovcima

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 0 8.576 7.436 4.262
2020. 4.262 8.409 6.794 5.883
2021. 5.883 9.511 8.203 7.213
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 20 6 26 26
2020. 19 6 25 25
2021. 19 5 24 24
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 86,71% 209 330 286
2020. 80,79% 316 336 272
2021. 86,25% 321 396 342
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 0 9 20 30 0,92%
2020. 30 60 55 35 0,59%
2021. 35 69 60 43 0,60%